SUPER HOLE by Mickael Chatelain

Vaše cena s DPH: 1 064 Kč

  • Katalogové číslo: 755

"Náhled do 4. dimenze přímo před vašimi diváky"

Černé díry mají schopnost pohlcovat všechno, co přichází s nimi do styku. Někteří říkají, že jsou dveřmi v čase a prostoru, které umožňují průchod z jednoho místa do druhého.

Během své oblíbené rutiny a po několika karetních kouzlech  navrhnete, že zkusíte něco úplně jiného.

Karty nebudete potřebovat a necháte je stranou.

Uzavřete  krabičku, vezmete z kapsy malé černé kolečko - o velikosti mince. "Zde je černá díra," vysvětlujete. "Černé díry jsou tajné dveře mezi skutečným světem a 4. dimenzí, ačkoli to vypadá obyčejně, tato černá díra umožňuje průchod předmětu na jiné místo.

Na krabičku umístíte tajemnou černou díru. Pozvete své diváky, aby sledovali, co se stane ... nebudou tomu věřit!

Váš ukazováček se blíží k černé díře. Jakmile se dotýká díry, zdá se, že prochází do další dimenze!

Ano! Váš prst se zanoří, jako by ho absorbovala černá díra!

Vše se děje v blízkosti vašich diváků!

Vytáhnete prst ven a opakujete to!

Po několika vteřinách navrhnete něco ještě neuvěřitelnějšího!

Vyzvete diváka, aby vám půjčil minci. Divák minci podepíše, aby se vyhnul veškerému podezření z možné záměny.

Podepsanou minci držíte špičkami prstů a přiblížíte ji směrem k černé díře.

Stejně jako dříve s prstem to vypadá, že minci pohlcuje černá díra!

Pustíte ji a mince  v díře úplně zmizí! Vidět znamená věřit!

Vysvětlujete, že mince prošla do další dimenze, do jiného světa.

Pozor, něco hrká uvnitř krabičky!

Opatrně otevřete krabičku a necháte obsah vypadnout na divákovu dlaň.

Mince! Divákem podepsaná!

Sejmete černou díru z krabičky. Krabička je normální a bez jakéhokoliv otvoru Je tedy možný průchod hmoty hmotou? Zdá se, že v kouzelníkových rukou určitě!

Dovolte mi ještě pár slov o tomto neuvěřitelném experimentu:
Vše se děje přesně, jak je popsáno!
Gimmick je zázračné konstrukce, jak uvidíte. Všechno je 100% automatické!
Váš prst nebo dokonce divákův prstem se zdá být zcela absorbován! Je to šílené, ale pravdivé! Musíte to vyzkoušet!
Podepsaná mince se skutečně nachází uvnitř karetní krabičky, bezpochyby.
Před a po experimentu je krabička ukázána ze všech stran. Neexistuje žádný viditelný otvor!
Pocit průchodu hmoty hmotou je v tomto smyslu unikátní!
Budete překvapeni, tak skutečně klamavá je tato iluze!