VOLNO - OBSAZENO

Price with VAT (sales tax): USD 8

  • Producer: MAGIC STUDIO 2000
  • Catalog number: 179

Telepatické uhádnutí prázdné židle

Vhodná součást mluveného programu. Je ukázána zalepená obálka s předpovědí, kterou má divák po celou dobu předvedení pod kontrolou. Na jevišti jsou připraveny 4 židle.Požádáte 3 diváky o spolupráci aby obsadili kterékoliv 3 ze čtyř židlí – jedna zůstane prázdná. Vhodným slovním doprovodem můžete vytvořit spoustu komických situací při obsazování příp. výměně míst na židlích. Když diváci definitivně sedí, předvádějící rozstříhne obálku, vyjme pruh papíru a roztáhne jej tak, že začátek drží nad první a konec nad poslední židlí.Obecenstvo čte nápisy, kde je napsáno, která židle je obsazená a která volná. Např.: Třetí židle je volná. Nápis tedy bude: OBSAZENO OBSAZENO VOLNO OBSAZENO. Bez záměny obálky!